Samling: Kobbergrønn

Dekoren henviser tydelig til røttene i Røros med tradisjonell bruk av kobberoksid i dekorleira.